Tématem každé firmy je snižování nákladů na prostoje nebo plýtvání ve výrobě. Proto je snaha, aby veškeré strojní zařízení pracovalo co možná nejefektivněji a bez poruch. S tímto problémem je také spojen tlak na rychlost dodávek hotových dílů, který je v současné době enormní. Pro zajištění požadavků zákazníka z hlediska kvality produktu, nižší ceny produktu, rychlosti dodávek a flexibility výroby je konkurenční výhodou použití monitoringu výroby. Použitím monitoringu výroby má firma aktuální informace o stroji a produkci, které mohou být klíčové při uspokojení požadavků zákazníka, ale i pro firmu samotnou. Výrobní firma dokáže jednoduše odhalit např. úzká místa výrobního procesu nebo neefektivitu procesu. Po nalezení těchto míst mohou být tyto problémy odstraněny, např. pomocí lean nástrojů nebo automatizace, a tím dojde zefektivnění výroby, zrychlení výroby a ke snížení výrobních nákladů.

 V případě prostojů nebo poruch na výrobním zařízení je nutné tyto mnohdy klíčové stroje co nejdříve zprovoznit a opět rozjet výrobu. Ve výrobách jsou ne zřídka použity sofistikované zařízení, které vyžaduje dobře zaškolenou osobu, která dokáže rychle problém odstranit. Proto je tendencí firem klást na procesní inženýry, techniky a údržbáře stále vyšší požadavky co se týče technických znalostí. Bohužel těchto lidí je na trhu práce nedostatek. Proto je běžné, že některé problémy při poruše stroje může vyřešit jen jeden zaškolený inženýr nebo v nejhorším případě externí servisní technik od dodavatele daného stroje. V tomto případě se zvyšují nefunkčního prostoje stroje a tím i celé výroby. Výborným nástrojem pro vyřešení toho problému je software pro vzdálenou správu. Pomocí něj je možné se ke stroji připojit vzdáleně, posbírat veškeré informace o problému nebo v ideálním případě i závadu přímo odstranit.

Výše zmíněných skutečností si je vědoma kanadská firma Robotiq. Tato společnost se zaměřuje na příslušenství zejména pro spolupracující roboty (Collaborative robot), jakými jsou různé druhy uchopovačů, 2D kamera, nástavbový software, dále speciální kity vhodné pro CNC výrobu, bin picking nebo broušení, ale i komplexní řešení jako je např. robotický paletizér pro skládání boxů na paletu. Amtech je výhradním českým a slovesným distributorem této značky.

Jedním z produktů firmy Robotiq je i produkt Insights. Tato nástavba k robotům Universal Robots je ideálním nástrojem pro monitoring výroby a vzdálenou správu. Pomocí produktu Insights lze získat přehled o robotech UR ve výrobě. Všechny připojené roboty jsou přehledně dostupné v uživatelském dashboardu ve webovém prohlížeči. Pomocí tohoto intuitivního webového rozhraní je možné živé zobrazení KPI výroby s robotem, jakými např. jsou efektivita, prostoje nebo počet dokončených cyklů. Dále je možné sledování custom událostí definovaných na robotu nebo monitoring vstupů a výstupů robotu.

robotiq insights
robotiq insights
robotiq insights

Další výbornou funkcí tohoto produktu je automatické zasílání reportů všech sledovaných parametrů. Jednoduše je definována mailová adresa příjemce a časová perioda zaslání reportu. Tato funkce je velmi důležitá pro všechny druhy vedoucích pracovníků nebo výrobní inženýry. Ze zaslaných dat je možné odhalit problémy výroby a zaměřit se na ně.

Pro odstranění dlouhých prostojů při zastavení robotu, kdy je robot v poruše a není přítomna obsluha, slouží funkce zasílání notifikačních SMS a e-mailů. Při zastavení robotu je zaslána SMS nebo e-mail na definované číslo, např. na obsluhu výrobní linky s robotem, pracovníka údržby či výrobního inženýra, a tím je osoba ihned informována a může závadu vyřešit.

Poslední základní funkcí produktu Insights je vzdálená správa. Na robot je možné se vzdáleně připojit, kdy připojená osoba má možnost vzdáleně ovládat robot. Ve webovém rozhraní se zobrazí grafické rozhraní Polyscope robotu UR jako na Teach-pendantu robotu. Takto lze vyřešit závadu na robotu, kdy u porouchaného robotu není kvalifikovaná proškolená osoba nebo je problém nad její síly. V tomto případě se vzdáleně připojí zkušený inženýr nebo externí dodavatel a může problém odstranit. Opět dojde ke zkrácení doby prostoje robotu, kdy by neproškolená osoba na místě musela čekat na příchod výrobního inženýra nebo příjezd servisního technika.

Pro bezpečné ovládání robotu na dálku je nutné vykonat speciální proceduru při připojení k robotu. Tato procedura spočívá v tom, že obsluha, která je přítomna u robotu, vloží do robotu USB disk s autorizačním souborem. Po vložení se objeví na Teach-pendantu robotu čtyřmístný pin, který obsluha sdělí vzdáleně připojenému člověkovi, který pin použije při připojení k robotu ve webovém rozhraní.

Součástí vzdálené správy je i možnost vzdáleného stažení důležitých souborů z robotu. Těmito soubory jsou programy robotu a logfile, který obsahuje historii chybových hlášek a závad robotu.

Obsahem dodávky produktu je wi-fi router s datovou kartou a sadou antén. Další součástí jsou potřebné kabely pro připojení napájení a komunikace s UR robotem. Nedílnou částí balení je i webkamera, která je využita při vzdáleném připojení, aby připojená osoba měla přehled o dění kolem robotu. Dále je přiložen graficky zpracovaný Quickstart manuál, pomocí něhož lze produkt zapojit a zprovoznit. Pro využívání produktu je nutná licence, kterou je třeba obnovovat na roční bázi.

robotiq insights
robotiq insights

Pro bližší představení produktu velmi dobře poslouží produktové video

Mnoho firem již tento produkt ve své výrobě používá. Produkt je určen pro všechny typy výrob, ve kterých je kladen důraz na efektivitu výroby, je problém se zaškolením personálu a ve výrobě je dostupné wi-fi připojení. Velmi častými zákazníky jsou firmy s CNC obráběcími stroji.

Zde lze shlédnout případy implementace Insights, case story:

https://robotiq.com/resource-center/case-studies?products=insights

V případě zájmu o tento produkt lze navštívit naše webové stránky robotické sekce www.amtech-robotics.cz nebo přímo kontaktovat obchodního zástupce či produktového specialistu.