AMTECH Communication Box

Verze RJ45 a Wi-Fi

AMTECH Communication Box byl vyvinut pro komunikaci s roboty MiR a serverem MiRFleet. Elektrický signál přivedený na vstup zařízení je transformován na softwarový příkaz a odeslán na definovanou IP adresu – jiné zařízení v rámci počítačové sítě – robot MiR, MiRFleet…

Co to v praxi znamená?

Například v situaci, kdy potřebujete v případě požárního poplachu odklonit roboty Mobile Industrial Robots z hlavního koridoru, aby se nepletly zasahujícím jednotkám, propojí jednotka AMTECH Communication Box signál do vaší flotily robotů, kteří přeruší misi a zajedou automaticky na předem definované místo.