Je rychlejší o 30%. S větším dosahem a s větším zatížením. Robot Universal Robots UR20 je výkonnější a je připraven na mnoho aplikací.

UR20, je prvním z nové generace vysoce výkonných kobotů, který byl od základu přepracován tak, aby poskytnul až o 30 % vyšší rychlost a točivý moment, pokročilé možnosti řízení pohybu a prvotřídní uživatelský komfort.

Koboty Universal Robots přináší do Vašich aplikací neuvěřitelnou všestrannost a bezkonkurenčně snadné použití. Model UR20 není výjimkou – díky zatížení 20 kg a dosahu 1750 mm se ideálně hodí pro nejrůznější aplikace od paletizace až po zakládání produktů do strojů CNC apod.

amtech_blog_ur20_kobot
ur20_paletizace_02

BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ

Když se podíváte na pět hlavních příčin pracovních úrazů ve výrobě, zjistíte, že 8 % z nich vzniká kvůli opakovaným pohybům a 24 % kvůli přetěžování. Kolaborativní robot UR20 nyní dokáže automatizovat více věcí, které zatěžují zaměstnance, takže váš tým může vytvářet hodnoty na specializovaných pracovištích.

ur20_paletizace_01

AUTOMATIZACE RUTINNÍCH MANUÁLNÍCH OPERACÍ

Opakující se operace s nízkou přidanou hodnotou způsobují nesoustředěnost a pravděpodobnost výskytu chyb, což zvyšuje zmetkovitost a zpoždění výrobních plánů.

ur20_pick_place

PŘENOSNÉ ODBORNÉ ZNALOSTI

Způsob programování umožňuje vizuální znázornění jednotlivých kroků operace, což usnadňuje lepší pochopení a optimalizaci aplikace. Produktivitu na pracovištích lze udržet i přes nedostatek pracovních sil.

ur20_kobot

PŘÍPRAVTE SE NA BUDOUCNOST

Snadno vytvářejte, měňte, ukládejte a nahrávejte programy v závislosti na daném úkolu. Optimalizujte bez prostojů pomocí analýzy a změn programů za provozu.