1. Seznámení s robotem, nastavení základních instalačních parametrů

Stejně jako každé výrobní zařízení potřebuje ke své správné funkci mít nastavené správné parametry a je třeba dodržet určitá pravidla, ani kolaborativní roboty nelze bez správného nastavení bezchybně ve výrobě využívat. Školení v Autorizovaném školicím centru UR v...

2. Manipulace s díly (Pick & Place)

Školení v Autorizovaném školicím centru UR v Brně se provádí na reálných robotech s veškerým potřebným vybavením pro simulaci externích zařízení.Účastníci tak získají nejen teoretické informace o programování a nastavení kobotů, ale rovnou si je v praktických...
3. Nastavení doplňkových bezpečnostních parametrů

3. Nastavení doplňkových bezpečnostních parametrů

Při použití kolaborativního robota ve výrobě je vždy nutné provést analýzu rizik a té následně přizpůsobit nastavení bezpečnostních parametrů robotu. Proto se v této kapitole věnujeme podrobně postupu, jak nastavit: heslo a zamezit tak přístupu neoprávněných osob do...
4. Programování pomocí pokročilých příkazů

4. Programování pomocí pokročilých příkazů

V této části školení se seznámíme s typy proměnných, jejich použitím v praxi a zadáváním do programu robotu. Naučíme se využívat první pokročilé logické příkazy typu Pokud…jinak, které umožňují rozhodování v daném kroku programu, co má robot vykonat. Zároveň poznáme...
5. Využití přednastavené šablony „Paletizace“

5. Využití přednastavené šablony „Paletizace“

Při využívání robotů UR v praxi se ukázalo, že řada aplikací vyžaduje zadávání stále stejných parametrů pro chod programu. Vývojáři SW v UR se proto rozhodli zahrnout několik šablon do standardního menu SW Polyscope (paletizaci, sílu, nakládání/vykládání, šroubování...
6. Využití přednastavené šablony „Síla“

6. Využití přednastavené šablony „Síla“

Šablona síly vám umožní použít robot pro různé silové aplikace (např. vrtání, broušení, leštění, zakládání součástí do strojů, skládání součástek na sebe). U tohoto bodu školení se účastníci baví a pochvalují si snadnost zadání celé úlohy a uživatelsky přívětivé...