1. Seznámení s robotem, nastavení základních instalačních parametrů

1. Seznámení s robotem, nastavení základních instalačních parametrů

Stejně jako každé výrobní zařízení potřebuje ke své správné funkci mít nastavené správné parametry a je třeba dodržet určitá pravidla, ani kolaborativní roboty nelze bez správného nastavení bezchybně ve výrobě využívat. Školení v Autorizovaném školicím centru UR v...
2. Manipulace s díly (Pick & Place)

2. Manipulace s díly (Pick & Place)

Školení v Autorizovaném školicím centru UR v Brně se provádí na reálných robotech s veškerým potřebným vybavením pro simulaci externích zařízení.Účastníci tak získají nejen teoretické informace o programování a nastavení kobotů, ale rovnou si je v praktických...
3. Nastavení doplňkových bezpečnostních parametrů

3. Nastavení doplňkových bezpečnostních parametrů

Při použití kolaborativního robota ve výrobě je vždy nutné provést analýzu rizik a té následně přizpůsobit nastavení bezpečnostních parametrů robotu. Proto se v této kapitole věnujeme podrobně postupu, jak nastavit: heslo a zamezit tak přístupu neoprávněných osob do...
4. Programování pomocí pokročilých příkazů

4. Programování pomocí pokročilých příkazů

V této části školení se seznámíme s typy proměnných, jejich použitím v praxi a zadáváním do programu robotu. Naučíme se využívat první pokročilé logické příkazy typu Pokud…jinak, které umožňují rozhodování v daném kroku programu, co má robot vykonat. Zároveň poznáme...