Robotické pracoviště automaticky odkládá díly, které byly vytaženy manipulátorem ze vstřikolisu, do předem definovaného balení. Každá vrstva dílů je oddělena překladem. Čas cyklu je dán vstříkolisem.

Zákazník měl požadavek na automatizaci procesu balení výrobků, které původně byly odkládány na pásový dopravník pomocí manipulátoru. Na konci dopravníku musela obsluha ručně vkládat díly do balení. Celý proces se podařilo zvládnout a nyní je potřeba pouze odebírat naplněné balení a doplňovat prázdné. Jedná se o základní modul, na který bude navazovat modul s automatickým doplňováním a odebíráním balení.