Včera, 16. března 2023, se v Brněnské pobočce Robotiky uskutečnil zajímavý workshop na téma Agilox – Výhody a přínosy robota v logistice. Tato akce přilákala pozornost 30 účastníků, kteří se přišli seznámit se základními možnostmi tohoto unikátního logistického robota.

Během workshopu byly prezentovány hlavní výhody a přínosy použití Agiloxu v logistických procesech. Díky pokročilé technologii a autonomii dokáže tento robot značně zefektivnit práci ve skladech a distribučních centrech. Účastníci měli příležitost se na vlastní oči přesvědčit o jeho schopnostech a flexibilitě.

Jedním z klíčových témat workshopu byla bezpečnost při práci s roboty. Podrobně jsme se věnovali bezpečnostním prvkům a opatřením, která zajišťují bezpečnou práci s Agiloxem, a to jak pro ostatní zaměstnance, tak pro samotný robot.

Zájemci si také mohli vyzkoušet, jak se s robotem pracuje, a získat tak cenné praktické zkušenosti. Workshop byl velmi interaktivní, s možností položit otázky a diskutovat o různých aspektech robotiky a logistiky.

Zdůraznili jsme, že workshopy na toto téma budou pokračovat i v budoucnosti, a vyzvali zájemce, aby sledovali webové stránky a sociální sítě Amtechu pro informace o nadcházejících akcích.

Zúčastněných 30 lidí tak mělo možnost získat cenné poznatky o tom, jak Agilox přispívá k efektivitě logistických procesů, a jak může zásadně zlepšit provoz ve skladech a distribučních centrech. Díky úspěchu tohoto workshopu se můžete těšit na další podobné akce v blízké budoucnosti.

Navrhneme Vám řešení pro inteligentní logistiku

Roste vaše firma a chytré plánování přepravy materiálu je pro vás klíčové? Chcete mít přehled o tom, kde a kdy se co přepravuje? Ideálním řešením by mohla být inteligentní logistika – pojďme si společně projít vaše možnosti. Kontaktujte nás!