Při využívání robotů UR v praxi se ukázalo, že řada aplikací vyžaduje zadávání stále stejných parametrů pro chod programu. Vývojáři SW v UR se proto rozhodli zahrnout několik šablon do standardního menu SW Polyscope (paletizaci, sílu, nakládání/vykládání, šroubování ad.).

Během základního školení se zaměřujeme na šablonu „Paletizace“ a využití šablony „Síla“.

V první z nich si vyzkoušíme, jak snadno se pomocí pouhých 4 bodů a několika hodnot nastaví vkládání/odebírání součástí do/z palety bez ohledu na to, kolik má ve skutečnosti ve svém rastru součástí/obrobků.

Šablonu „Paletizace“ lze pak snadno využít pro paletizaci a umísťování předmětů do krabic, zásobníků i palet. Na druhou stranu ji využijete i pro práci robota v opakujícím se rastru, jako je třeba šroubování, nýtování nebo pájení.

Vyuziti_prednastavene_sablony_paletizace