V této části školení se seznámíme s typy proměnných, jejich použitím v praxi a zadáváním do programu robotu.

Naučíme se využívat první pokročilé logické příkazy typu Pokud…jinak, které umožňují rozhodování v daném kroku programu, co má robot vykonat. Zároveň poznáme způsob, jak vyvolat podprogram, který je výborným pomocníkem při stále se opakujících činnostech, které pak stačí naprogramovat pouze jednou a vyvolat v hlavním programu přesně tam, kde potřebujeme. Podprogramy společně s použitím logických příkazů a proměnných nám dovolí vytvoření složitějších programů.

Autorizované školicí centrum Universal Robots
Autorizované školicí centrum Universal Robots