Při použití kolaborativního robota ve výrobě je vždy nutné provést analýzu rizik a té následně přizpůsobit nastavení bezpečnostních parametrů robotu.

Proto se v této kapitole věnujeme podrobně postupu, jak nastavit:

  • heslo a zamezit tak přístupu neoprávněných osob do programu robotu
  • možné omezení kloubů
  • jednotlivé parametry (hybnost, sílu, rychlost, brzdnou dráhu…)
  • bezpečnostní roviny
  • omezení pro polohu a směr nástroje
  • vstupy a výstupy a jim odpovídající bezpečnostní funkce

Sami si vyzkoušíte nastavení bezpečnostních parametrů a v reálném čase si ho můžete ověřit i na Vámi sestaveném programu.

Autorizované školicí centrum Universal Robots