Školení v Autorizovaném školicím centru UR v Brně se provádí na reálných robotech s veškerým potřebným vybavením pro simulaci externích zařízení.
Účastníci tak získají nejen teoretické informace o programování a nastavení kobotů, ale rovnou si je v praktických cvičeních na místě vyzkouší.

Asi nejčastěji využívanou aplikací je manipulace s díly (pick & place), kdy robot přemísťuje díly z jednoho místa na jiné.

K tomu se potřebuje obsluha robotu dovědět, jak s ním lze pohybovat, jaké typy pohybů a v jakém případě použít, jak zadat jednoduché základní instrukce, jednotlivé body trasy, jakým způsobem ovládat koncový nástroj (např. elektrický, pneumatický nebo vakuový uchopovač), jak nastavit ovládání externích zařízení (dopravníků, přepínačů, senzorů). To vše je otázkou 2 kapitol základního školení.

Autorizované školicí centrum Universal Robots

Na příklad z praxe se můžete podívat zde