Stejně jako každé výrobní zařízení potřebuje ke své správné funkci mít nastavené správné parametry a je třeba dodržet určitá pravidla, ani kolaborativní roboty nelze bez správného nastavení bezchybně ve výrobě využívat.

Školení v Autorizovaném školicím centru UR v Brně se provádí na reálných robotech s veškerým potřebným vybavením pro simulaci externích zařízení.

Hned na začátku školení si účastníci sami vyzkouší zadání potřebných instalačních parametrů, jako je pracovní bod nástroje (TCP), manipulační zatížení (payload) i nastavení těžiště pracovního nástroje (CoG) a zároveň si v praktických ukázkách předvedeme, co se stane při nesprávném nebo nepřesném zadání základních instalačních parametrů. Tato základní nastavení mají velký vliv na životnost kloubů robotů, proto je třeba ho nepodcenit.

Autorizované školicí centrum Universal Robots